Erken Kayıt Tarihi
24 Mayıs 2019
Son Bildiri Gönderim Tarihi
13 Eylül 2019

Çalışma Grubu Toplantı Programı

TATDUS Çalışma Grubu Toplantısı
Uluslararası Acil Tıp Komisyonu Toplantısı
Acil Tıpta Innovasyon Çalışma Grubu Toplantısıı
Afet Çalışma Grubu Toplantısı
Geriatrik Acil Tıp Çalışma Grubu Toplantısı
EMPACT Çalışma Grubu Toplantısı
Resüsitasyon Çalışma Grubu Toplantısı
Toksikoloji Çalışma Grubu Toplantısı
Sağlıklı Yaşam Çalışma Grubu Toplantısı
Kritik Bakım Çalışma Grubu Toplantısı
Travma Çalışma Grubu Toplantısı
Havadan Tıbbi Nakil Çalışma Grubu Toplantısı
Havayolu Çalışma Grubu Toplantısı