Erken Kayıt Tarihi
24 Mayıs 2019
Son Bildiri Gönderim Tarihi
13 Eylül 2019

Bilimsel Program

17:00 - 18:30
Açılış Konuşmaları
11:00 - 15:30
Workshop 1
PALS ve Havayolu Kursu
15.30 - 16:00
Kahve Molası
16:00 - 16:45
Sözlü Bildiriler
16:45 - 17:00
Kahve Molası
11:00 - 15:30
Workshop 2
Mekanik Ventilasyon Kursu
15.30 - 16:00
Kahve Molası
16:00 - 16:45
Sözlü Bildiriler
16:45 - 17:00
Kahve Molası
11:00 - 15:30
Workshop 3
Acil Tıpta Karar Verme Kursu
15.30 - 16:00
Kahve Molası
16:00 - 16:45
Sözlü Bildiriler
16:45 - 17:00
Kahve Molası
11:00 - 15:30
Workshop 4
Acil Tıpta Kırmızı Bayraklar Kursu
15.30 - 16:00
Kahve Molası
16:00 - 16:45
Sözlü Bildiriler
16:45 - 17:00
Kahve Molası
08:30 - 09:15
Sözlü Bildiriler
09:15 - 09:30
Kahve Molası
09:30 - 10:30
PANEL 1 - Yalnız Değilsiniz
Acil Serviste Şiddet
Imposter Sendromu
Malpraktis Korkusu ve Defansif Tıp
10:30 - 11:00
Kahve Molası
11:00 - 12:30
PANEL 2 - Resüsitasyon
2020 Kılavuzu Yaklaşırken Literatürde Değişenler
E-CPR
Kritik Hastada Volüm Değerlendirmesi
12:30 - 13:30
Öğle Yemeği
13:30 - 14:00
Poster Bildiri Değerlendirmesi
14:00 - 15:30
PANEL 4 - Nörolojik Aciller
İnme Yönetiminde Güncel Tedavi Modaliteleri
Acil Pratiğinde Nörolojik Güncellemeler
Kardiyoserebral Resusitasyon ve Hedefler
15:30 - 16:00
Kahve Molası
16:00 - 17:00
PANEL 7 - Toksikoloji
Toksikoloji Güncellemeleri
Sokak İlaçları
Elektronik Sigara
17:00 - 17:30
Kahve Molası
17:30 - 18:30
PANEL 9 - Havayolu ve Solunum Acilleri
Zor Havayolunun Ölümcül Üçlüsü: Allerji, Anaflaksi, Anjiyoödem
Gum Elastic Bougie Hayatımızın Bir Parçası Olmalı mı?
KOAH Alevlenmelerinin Yönetimi (GOLD 2019)
08:30 - 09:15
Sözlü Bildiriler
09:15 - 09:30
Kahve Molası
09:30 - 10:30
Sözlü Bildiriler
10:30 - 11:00
Kahve Molası
11:00 - 12:30
PANEL 3 - Görüntüleme
Kardiyak Arrestte Ultrasonografi Kullanılmalı mı?
Gebe Hastada Ne Zaman Kontrast? BT? MRG?
Resüsitasyonda TEE İşe Yarar mı?
İskemik İnmede DWI Şart Mı?
AKS Yönetiminde Kardiyak MR mı ?
Anstabil Torso Travmasında USG vs BT
En Sık Atlanan X-Ray Lezyonları
Pediatrik Kafa Travmasında Ultrasonografi
12:30 - 13:30
Öğle Yemeği
13:30 - 14:00
Poster Bildiri Değerlendirmesi
14:00 - 15:30
PANEL 5 - Travma
Travma Hastasında Vazopressör Kullanımı
Travmatik Pnömotoraksta Tüp Torakostomi Şart mı?
Multitravmada PanBT vs Selektif BT
Travmada Dengeli Resusitasyon Stratejileri
Travmada resusitatif torakotomi, yapılmalı mı?
Travma Hastasında Kime, Hangi Kristaloid?
REBOA
Travmada Masif Transfüzyon Protokolleri
15:30 - 16:00
Kahve Molası
16:00 - 17:00
PANEL 8 - Geriatrik Aciller
Ağrı Yönetiminde Opioidler ve Alternatifleri
Kontrast Nefropatisi? Hangi Hastadan Korkalım?
Polifarmasi
Palyatif Bakım, Kime, Ne Zaman?
Yaşlı Kritik Hasta Yönetiminde Kırmızı Bayraklar
17:00 - 17:30
Kahve Molası
17:30 - 18:30
PANEL 10 - Kardiyovasküler Aciller
Troponinimizi Tanıyalım; High - Sensitif Troponinler
Hipotansif Kalp Yetmezliği Olan Hasta
Acilde Asemptomatik Kan Basıncı Yüksekliği
Pulmoner Tromboembolizmin Ayaktan Yönetimi
Göğüs Ağrısı ve Tek Troponin; Risk Skorlarının Yeri
08:30 - 09:15
Sözlü Bildiriler
09:15 - 09:30
Kahve Molası
09:30 - 10:30
Sözlü Bildiriler
10:30 - 11:00
Kahve Molası
11:00 - 12:30
Sözlü Bildiriler
12:30 - 13:30
Öğle Yemeği
13:30 - 14:00
Poster Bildiri Değerlendirmesi
14:00 - 15:30
PANEL 6 - (Uzmanına Danış) Motivasyon
Her Şey Kötüye Giderken Devam Etme Sanatı
Çok Başarılı Bir Acil Tıp Uzmanının 5 Özelliği
15:30 - 16:00
Kahve Molası
16:00 - 17:00
Sözlü Bildiriler
17:00 - 17:30
Kahve Molası
17:30 - 18:30
Sözlü Bildiriler
08:00 - 08:45
Sözlü Bildiriler
08:45 - 09:00
Kahve Molası
09:00 - 10:00
PANEL 11 - Kritik Hasta Bakımı
Sepsis Hedefleri Gerçekçi mi?
Acil Serviste Vazopressör Tercihleri
Kritik Hastada Transfüzyon İlkeleri
10:00 - 10:30
Kahve Molası
10:30 - 12:00
PANEL 12 - Çocuk Acil Tıp
Pediatrik Sedoanaljezi ve Tuzaklar
Pediatrik Sepsis Work-up'ı
Pediatrik Travmada Dikkat Edilmesi Gerekenler
12:00 - 13:30
Öğle Yemeği
13:30 - 14:15
Uydu Sempozyumu
14:15 - 14:30
Kahve Molası
14:30 - 15:30
PANEL 15 - Acil Tıp Eğitimi
Tıp Eğitiminin Bugünü ve Geleceği
Acil Tıp ve Yeterlik
15:30 - 15:45
Kahve Molası
15:45 - 17:15
Sözlü Bildiri Yarışması
17:15 - 17:30
Kahve Molası
17:30 - 20:30
TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ GENEL KURULU
08:00 - 08:45
Sözlü Bildiriler
08:45 - 09:00
Kahve Molası
09:00 - 10:00
UYDU SEMPOZYUM
10:00 - 10:30
Kahve Molası
10:30 - 12:00
PANEL 13 - Özellikli Hastalar
Acilde HIV(+) Hasta
Acilde Cinsel Saldırı Mağduru Hasta
Acilde VIP Hasta
Acilde Özkıyım
Acilde LGBT Hasta
Acilde Nefes Darlığı Olan Gebe Hasta
Acilde Bağımlı Hasta
Acilde Mahkum Hasta
12:00 - 13:30
Öğle Yemeği
13:30 - 14:15
Uydu Sempozyumu
14:15 - 14:30
Kahve Molası
14:30 - 15:30
PANEL 16 - Acil Serviste Yeşil Alan
Acil Serviste Reverse Triaj
Hangi ÜSYE'ye Antibiyotik?
Yeşil Alanda Hasta Neden Atlanır?
15:30 - 15:45
Kahve Molası
15:45 - 17:15
PANEL 17 - Sağlıklı Yaşam
Dünyada Yolculuk Hikayeleri
Nasıl Beslenmeliyim?
Pazartesi Başlıyorum..
Acilci Baba
Acilci Anne
İstesem Sigarayı Bırakırım
Aslında Moralim İyi
Acil Tıpta Kadın Olmak
17:15 - 17:30
Kahve Molası
08:00 - 08:45
Sözlü Bildiriler
08:45 - 09:00
Kahve Molası
09:00 - 10:00
Sözlü Bildiriler
10:00 - 10:30
Kahve Molası
10:30 - 12:00
PANEL 14 - (UZMANINA DANIŞ) Afet
Bakanlık Düzeyinde Afet Sisteminin Koordinasyonu
Afet Görevlisi Olarak Acil Tıp Uzmanı
12:00 - 13:30
Öğle Yemeği
13:30 - 14:15
Sözlü Bildiriler
14:15 - 14:30
Kahve Molası
14:30 - 15:30
Sözlü Bildiriler
15:30 - 15:45
Kahve Molası
15:45 - 17:15
PANEL 18 - Akıllı Acil Servisler
Acil Servis Teknolojileri
Doğru Acil Servis Dizaynı
Şehir Hastaneleri Acil Servisleri
17:15 - 17:30
Kahve Molası
09:00 - 10:00
PANEL 19 - Çevresel Aciller
Ülkemize Özgü Zehirlenmeler
Karbonmonoksit Zehirlenmeleri
Bitki Kaynaklı Zehirlenmeler
10:00 - 10:15
Kahve Molası
10:15 - 12:00
PANEL 20 - Nurettin Özgür Doğan'la Literatür Güncellemeleri
Son Bir Yılın Travma Makaleleri
Son Bir Yılın Kritik Bakım Makaleleri
10:00 - 10:15
Kapanış
09:00 - 10:00
ATAB Paneli
09:00 - 10:00
Sözlü Bildiriler
10:00 - 10:15
Kahve Molası
10:15 - 12:00
Sözlü Bildiriler